Оргкомітет МКММ

На головну / Home

Херсонський національний технічний університет
Українська асоціація з прикладної геометрії
Чорноморський національний університет ім. П. Могили (м. Миколаїв)
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Institute of Nuclear Chemistry and Technology (Warsaw)
Брестський державний технічний університет (м. Брест)
Херсонська державна морська академія

Голова організаційного комітету МКММ_2019:

Бардачов Ю.М. – д.т.н., професор, зав. кафедри ВМ і ММ, ректор ХНТУ (Херсон).

Заступники голови організаційного комітету МКММ_2019:

Астіоненко І.О. – к.ф.-м.н., доцент кафедри ВМ і ММ ХНТУ (Херсон).

Литвиненко О.І. – к.т.н., доцент кафедри ВМ і ММ ХНТУ (Херсон).

Голова програмного комітету МКММ_2019:

Хомченко А.Н. – д.ф.-м.н., професор, зав. кафедри П і ВМ ЧНУ ім. П. Могили (Миколаїв).

Заступники голови програмного комітету МКММ_2019:

Тулученко Г.Я. – д.т.н., професор кафедри ВМ і ММ ХНТУ (Херсон).

Рудакова Г.В. –   д.т.н., професор, зав. кафедри ТК ХНТУ (Херсон).

До складу міжнародного програмного комітету увійшли:

Абрамов Г.С. к.ф.-м.н. (Херсон); Андрейцев А.Ю. к.ф.-м.н. (Київ); Babichev S.A. PhD (Jan Evangelista Purkině University in Ústi nad Labem, Czech Republic);  Бень А.П. к.т.н. (Херсон); Ванін В.В. д.т.н. (Київ); Вахненко В.О. д.ф.-м.н. (Київ); Вирченко Ю.П. д.ф.-м.н. (Белгородский государственный университет, Белгород); Гвоздева І.М. д.т.н. (Одеса); Гнатушенко В.В. д.т.н. (Дніпро); Guchek P., Dr.Sc. (Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, Poland); Жолткевич Г.М. д.т.н. (Харків); Комяк В.М. д.т.н. (Харків); Корчинський В.М. д.т.н. (Дніпро);  Куценко Л.М. д.т.н. (Харків); Лазурик В.Т. д.ф.-м.н. (Харків); Лебеденко Ю.О. к.т.н. (Херсон); Литвиненко В.І. д.т.н. (Херсон); Ляшенко В.П. д.т.н. (Кременчук); Мазманішвілі О.С. д.ф.-м.н. (Харків); Марасанов В.В. д.т.н., (Херсон); Мельник І.В. д.т.н. (Київ); Миргород  В.Ф. д.т.н. (Одеса); Михальов О.І. д.т.н. (Дніпро); Мусій Р.С. д.ф.-м.н. (Львів); Найдиш А.В. д.т.н. (Мелітополь); Несвідомін В.М., д.т.н. (Київ); Петрик М.Р. д.ф.-м.н. (Тернопіль); Пилипака С.Ф. д.т.н. (Київ); Підгорний О.Л. д.т.н. (Київ); Плоский В.О. д.т.н. (Київ); Поливода О.В. к.т.н. (Херсон); Редчиць Д.О. к.ф.-м.н. (Дніпро); Рожков С.О. д.т.н. (Херсон); Розов Ю.Г. д.т.н. (Херсон); Савіна Г.Г. д.е.н. (Херсон); Самохвалов С.Є. д.т.н. (Кам’янське); Smolarz A. Prof. dr hab. inż.  (Lublin University of Technology, Poland); Свешников В.М. д.ф.-м.н. (Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск); Смирнов І.В. д.т.н. (Київ); Стрельнікова О.О. д.т.н. (Харків); Тарасов С.В. к.т.н. (Дніпро), Хачапуридзе М.М. к.т.н. (Дніпро); Човнюк Ю.В. к.т.н. (Київ), Шоман О.В. д.т.н. (Харків); Шуть В.Н. к.т.н.(Брестский государственный технический университет, Брест); Wojcik W. Prof. dr hab. inż. (Lublin University of Technology, Poland);. Zimek Z. PhD (Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw, Poland), Эфендиев Горхмаз Джаваншир оглы PhD (Баку, Азербайджан).