Публікація статей та тез доповідей

На головну / Home

Шановні колеги!


Редакційна колегія журналу «Прикладні питання математичного моделювання  (ППММ)» з задоволенням повідомляє:

Згідно наказу МОН України № 409 від 17 березня 2020 р журнал «Прикладні питання математичного моделюванні» включений до Переліку наукових фахових видань за категорією Б з галузі "Технічні науки" зі спеціальностей:

122 – Комп’ютерні науки;
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
192 – Будівництво та цивільна інженерія.

Дякуємо авторам, читачам та членам редакційної колегії за співпрацю!
Вітаємо всіх з цією визначною подією в діяльності журналу!

Електронна версія журналу, інформація про видання, вимоги до публікацій, архіви номерів розміщуються на власному сайті ППММ:

https://journals.kntu.kherson.ua/index.php/ppmm/home

Правила оформлення статей розміщені за посиланням:

https://journals.kntu.kherson.ua/index.php/ppmm/requirements

З повагою, оргкокомітет МКММ