Оргкомітет конференції інформує

На головну / Home

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 


Запрошуємо Вас взяти участь у XX ювілейній міжнародній конференції з математичного моделювання МКММ_2019. Конференція відбудеться з 16 по 20 вересня 2019 року в смт. Лазурне, Херсонська область.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

ВИДАННЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ:

1. Вісник Херсонського національного технічного університету (включений до переліку наукових фахових видань України – наказ МОНУ № 280  від 11.07.16 р.). Вимоги до оформлення статей знаходяться за посиланням: Вимоги до оформлення матеріалів статей у ВІСНИК ХНТУ

2. Журнал «Прикладні питання математичного моделювання» (ППММ) індексується в Google Scholar та включений до наукометричної бази даних Index Copernicus (ICI World of Journals), Vernadsky. Кожній статті та збірнику в цілому надається індивідуальний DOI. Вимоги до оформлення статей  знаходяться за посиланнямhttp://journals.kntu.net.ua/index.php/aqmm/index

Для участі у конференції, будь ласка,  до 17 червня 2019 року надішліть за адресою  mmkntu@gmail.com:

  1. ТЕЗИ  (Тез_Автор,_Співавтор.doc), (одна сторінка формату А4, поля – 20 мм з усіх сторін, шрифт – 12, інтервал – одинарний). Збірник праць конференції з тезами буде виданий в електронному вигляді. Приклад оформлення тез – на сайті конференції;

  2. СТАТТЮ (Ст_Автор,_Співавтор.doc), підготовлену згідно вимог відповідного журналу (ППММ або Вісник ХНТУ). Текст статті: 5-7 повних сторінок;

  3. Сканкопію ЗОВНІШНЬОЇ РЕЦЕНЗІЇ (Рец_Автор,_Співавтор.*) провідного фахівця відносно наукового рівня статті з рекомендацією до опублікування;

  4. Сканкопію КВИТАНЦІЇ (Кв_Автор,_Співавтор.*) про оплату організаційного внеску на видання збірника праць конференції та інше;

  5. ЗАЯВКУ на кожного учасника окремо (З_Прізвище_Ініціали.doc):


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В МКММ_2019

Прізвище, Ім’я, По батькові

                                                                    

Науковий ступінь, вчене звання


Місце роботи, посада


Мобільний  телефон


e-mail


Номер та адреса відділення  «Нової пошти»

 + ПІБ, мобільний телефон отримувача 

(для статей з колективом авторів)


     Увага! При відправленні листа у полі “Тема” обов’язково вкажіть “МКММ_2019”.

Організаційний внесок на видання праць конференції складає 600 грн. (з кожної статті). Для зарубіжних учасників організаційний внесок еквівалентний 30 доларам у національній валюті України (гривнях) на момент сплати. Кожна додаткова сторінка більше 7 (семи) сторінок сплачується окремо – 40 гривень за сторінку. Статті менші 5 сторінок не приймаються.

Реквізити для сплати оргвнеску за участь у конференції:

Одержувач: ФЛП Зуб П.М.; Рахунок: 26000002326364  у АТ "ОТП БАНК", м. Київ; МФО: 300528; ОКПО: 2811004175. Призначення: Прізвище Ініціали, Оргвнесок МКММ_2019.

bd4dd58116e72c7738418a1ea5c14d90d39c54af.jpg ------------137ss.jpg

                                     

                                                              Місце проведення конференції