Оргкомітет конференції інформує

На головну / Home

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 


Запрошуємо вас взяти участь у XXІI  МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, яка присвячена 450-річчю з дня народження ЙОГАНА КЕПЛЕРА МКММ_2021. Конференція відбудеться з 13 по 17 вересня 2021 р. в смт. Лазурне, Херсон. обл.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

ВИДАННЯ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ:

Журнал «Прикладні питання математичного моделювання» включений до реєстру наукових фахових видань України з категорії Б, індексується в Google Scholar  та включений до наукометричної бази даних Index Copernicus International (ICI) Master List.

Сайт журналу: https://journals.kntu.kherson.ua/index.php/ppmm/home (Старі посилання: journals.kntu.net.ua/index.php/aqmm/index і ojs.kntu.net.ua/index.php/aqmm/issue/archive)

Для участі у конференції, будь ласка, до 27 травня 2021 року надішліть на email: mmkntu@gmail.com:

ТЕЗИ  (Тез_Автор,_Співавтор.doc), (1-2 повні сторінки формату А4, поля – 20 мм з усіх сторін, шрифт – 12, інтервал – одинарний). Збірник праць конференції з тезами буде виданий в електронному вигляді. Приклад оформлення тез – на сайті конференції;

СТАТТЮ (Ст_Автор,_Співавтор.doc), підготовлену згідно вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. і оформлену згідно «Керівництва для авторів журналу ППММ» (див. наступну сторінку). Текст статті - 7-8 повних сторінок; 

сканкопію КВІТАНЦІЇ (Кв_Автор,_Співавтор.*) про оплату організаційного внеску на видання збірника праць конференції та інше;

ЗАЯВКУ на кожного учасника окремо (З_Прізвище_Ініціали.doc):

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В МКММ_2021

Прізвище, Ім’я, По батькові учасника МКММ

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Посада, кафедра (відділ),  місце роботи (навчання)

                 

Мобільний  телефон учасника МКММ

 

Е-mail учасника МКММ

 

ННомер та адреса відділення  «Нової пошти»

(+ ПІБ, мобільний телефон отримувача матеріалів для статей з колективом авторів)   

 

Організаційний внесок на видання праць конференції у журналі ППММ складає 700 грн. (з кожної статті). Для зарубіжних учасників організаційний внесок еквівалентний 30 доларам у національній валюті України (гривнях) на момент сплати. Кожна   додаткова сторінка більше  8 (восьми) сторінок  сплачується окремо – 50 гривень за сторінку. Бажано, щоб розмір статті не перевищував 12 сторінок. Реквізити для сплати оргвнеску за публікацію статті у ППММ: Одержувач:

ФОП Зуб П.М.; Рахунок: UA333005280000026000002326364 у АТ "ОТП БАНК", м. Київ; МФО: 300528; ОКПО: 2811004175. Призначення: Прізвище Ініціали, Оргвнесок МКММ_2021.

bd4dd58116e72c7738418a1ea5c14d90d39c54af.jpg ------------137ss.jpg

                                     

                                                              Місце проведення конференції