Архів МКММ

На головну / Home

Перелік проведених раніше конференцій


Рік Назва конференції Дати проведення Місце проведення Збірки праць
XXII

2021    
XXII МКММ'2021 
(97 доповідей) 
"ДО 450-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЙОГАНА КЕПЛЕРА"
13.09.2021-17.09.2021
Лазурне
ППММ Т.4 №1
ППММ Т.4 №2 Ч.1
ППММ Т.4 №2 Ч.2
Тези МКММ 2021
Програма МКММ 2021
XX

2020    
XXI МКММ'2020 
(88 доповідей)
"ПРИСВЯЧЕНА РОКУ  МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ"
14.09.2020-18.09.2020
Лазурне
ППММ Т.3 №1
ППММ Т.3 №2 Ч.1
ППММ Т.3 №2 Ч.2
Тези МКММ 2020
XX

2019    
XX ЮВІЛЕЙНА МКММ'2019 
(100 доповідей)
16.09.2019-20.09.2019
Лазурне
Вісник ХНТУ №2(69) Ч. 2
Вісник ХНТУ №2(69) Ч. 3
ППММ Т.2 №1
Тези МКММ 2019
Програма МКММ 2019
XIX
2018
XIX МКММ'2018
"ДО 250–РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ЖАНА БАТИСТА ЖОЗЕФА ФУР’Є"
(148 доповідей)
17.09.2018-21.09.2018
Лазурне
Вісник ХНТУ №3(66) Том 1
Вісник ХНТУ №3(66) Том 2
ППММ №1ППММ №2
Тези МКММ 2018
Програма МКММ 2018
XVIII
2017
XVIII МКММ'2017
"ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
 ЮРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА МИТРОПОЛЬСЬКОГО" 
(112 доповідей)
18.09.2017-22.09.2017
Лазурне
Вісник ХНТУ №3(62) Том 1
Вісник ХНТУ №3(62) Том 2
Тези МКММ 2017
Програма МКММ 2017
XVII
2016
XVII МКММ'2016
"ДО 280-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
 ЖОЗЕФА ЛУІ ЛАГРАНЖА" 
(105 доповідей)
19.09.2016-23.09.2016
Лазурне
Вісник ХНТУ №3(58)
XVI
2015
XVI МКММ'2015
"ДО 225-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АВГУСТА
ФЕРДИНАНДА МЕБІУСА"
(125 доповідей)
15.09.2015-19.09.2015
Лазурне
Вісник ХНТУ №3(54)
XV
2014
XV МКММ'2014
"ДО 160-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНРІ  ПУАНКАРЕ"
(118 доповідей)
16.09.2014-20.09.2014
Лазурне
Вісник ХНТУ №3(50)
XIV
2013
XIV МКММ'2013
"150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА А.Н. КРЫЛОВА"
(78 доповідей)
17.09.2013-21.09.2013
Залізний Порт
Вісник ХНТУ №2(47)
XIII
2012
XIII МКММ'2012
"370-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. НЬЮТОНА"
(78 доповідей)
17.09.2012-22.09.2012
Залізний Порт
Вісник ХНТУ №2(45)
XII
2011
XIІ МКММ’2011
"190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА П.Л. ЧЕБЫШЁВА"
(94 доповіді)
12.09.2011-17.09.2011
Залізний Порт
Вісник ХНТУ №3(42)
XI
2010
X МКММ'2010
"100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА В.В. НОВОЖИЛОВА"
(94 доповіді)
13.09.2010-18.09.2010
Залізний Порт
Вісник ХНТУ. -Херсон: ХНТУ, №39, 2010.
X
2009
X МКММ'2009
"К 50-летию Херсонского национального технического университета"
(85 доповідей)
14.09.09-19.09.09
Залізний Порт
Вісник ХНТУ. -Херсон: ХНТУ, №35, 2009.
IX
2008
IX МКММ'2008
"К 120-летию со дня рождения выдающегося математика Р.Куранта"
(100 доповідей)
15.09.08-20.09.08
Феодосія
Вісник ХНТУ. -Херсон: ХНТУ, №31, 2008.

2007
Международная конференция "Компьютерная математика в образовании и научных исследованиях"
(75 доповідей)
10.09.07-15.09.07
Феодосія
Вісник ХНТУ. -Херсон: ХНТУ, №28, 2007.
VIII
2006
VIІІ МКММ'2006
"К 150-летию со дня рождения выдающегося математика А.А. Маркова"
(109 доповідей)
12.09.06-16.09.06
Феодосія
Вісник ХНТУ. -Херсон: ХНТУ, №25, 2006.
VII
2005
VII МКММ'2005
"К 200-летию со дня рождения выдающегося математика Петера Дирихле"
(73 доповіді)
6.09.05-10.09.05
Феодосія
1. Вісник ХНТУ. -Херсон: ХНТУ, №22, 2005.
2. Матем. моделиров. в образов., науке и промыш-ти.-С-Петербург:МАН ВШ, 2005.
VI
2003
VI МКММ'2003
"К 100-летию со дня рождения выдающегося математика Джона фон Неймана"
(103 доповіді)
9.09.03-14.09.03
Лазурне
1. Вісник ХДТУ. -Херсон: ХДТУ, №18, 2003.
2. Вісник ХДТУ. -Херсон: ХДТУ, №19, 2003.
3. Матем. модели в образовании, науке и промышленности.-С.-Петербург:МАН ВШ, 2003.
V
2002
V МКММ'2002
(125 доповідей)
9.09.02-14.09.02
Лазурне
1. Вісник Запор. держав. ун-ту. - Запоріжжя: ЗДУ, №1, 2002.
2. Вісник ХДТУ. -Херсон: ХДТУ, №15, 2002.
IV
2001
IV МКММ'2001
"К 200-летию со дня рождения выдающегося математика М.В. Остроградского"
(95 доповідей)
9.09.01-14.09.01
Лазурне
1. Вісник ХДТУ. -Херсон: ХДТУ, №12, 2001.
2. Тезы ин-та прикл. матем. и механики НАНУ.- Донецк. Вып.6, 2001.
3. Вісник Запор. держав.ун-ту.- Запоріжжя: ЗДУ, №1, 2001.
III
2000
IІІ МКММ'2000
(100 доповідей)
5.09.2000-9.09.2000
Лазурне
1. Вісник ХДТУ. -Херсон: ХДТУ, №7, 2000.
2. Вісник Запор. держав.ун-ту.- Запоріжжя: ЗДУ, №2, 2000.
3. Матем. моделирование в образовании, науке и промышленности.-С-Петербург:МАН ВШ, 2000.
4. Вісник ХДТУ. -Херсон: ХДТУ, №8, 2000.

1999
Международный симпозиум по методу дискретных особенностей в задачах математической физики
Червень 1999
Коктебель
1. Прикладные проблемы матем. моделирования. Спец. выпуск Вестника ХГТУ. -Херсон: ХГТУ, 1999.
2. Вісник ХДТУ. -Херсон: ХДТУ, №5, 1999.
II
1998
ІІ МКММ'1998
Вересень 1998
Лазурне
1. Матем. модели и соврем. информац. технологии.- К.: Ин-т математики НАНУ, 1998.
2. Физико-технич. и технологич. приложения матем. моделирования. К.: Ин-т математики НАНУ, 1998.


1997
Международный симпозиум по методу дискретных особенностей в задачах математической физики
Червень 1997
Феодосія
Приклад. математика и матем. моделирование.-Херсон, ХГТУ, 1997.
I
1996
І МКММ'1996
      І Международная конференция по математическому моделированию
(75 доповідей)
Вересень 1996
Лазурне
Математическое моделирование. - Сб.науч.тр. К.: Ин-т математики НАНУ, 1996.