Публікація статей та тез доповідей

На головну / Home

Тези увійдуть до збірника, який буде видано в електронному вигляді (Приклад оформлення тез).

Статті, які оформленні у відповідності до вимог, будуть надруковані у Віснику Херсонського національного технічного університету  (Правила оформлення статтіПриклад оформлення статті).

Вісник Херсонського національного технічного університету включений до переліку наукових фахових видань України (наказ МОНУ № 280  від 11.07.16 р.).

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних наук. 

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: Національна бібліотека імені В.І. Вернадського, Google Scholar, РИНЦ (Російський Індекс Наукового Цитування).