Оргкомітет конференції інформує

На головну / Home

Херсонський національний технічний університет

Українська асоціація з прикладної геометрії

Чорноморський національний університет ім. П. Могили (м. Миколаїв)

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

Institute of Nuclear Chemistry and Technology (Warsaw)

Брестський державний технічний університет (м. Брест)

Херсонська державна морська академія

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо вас взяти участь у XІX міжнародній конференції з математичного моделювання МКММ_2018, яка присвячена 250-річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур'є. Конференція відбудеться з 17 по 21 вересня 2018 року в смт. Лазурне, Херсонська область.

Робочі мови конференції - українська, англійська, російська.

Для участі у конференції, будь ласка,  до 10 липня 2018 року надішліть за адресою  mmkntu@gmail.com:

1)  ТЕЗИ  (Тез_Автор,_Співавтор.doc); Завантажити приклад оформлення тез;

  • одна сторінка формату А4, поля – 20 мм з усіх сторін, шрифт – 12, інтервал – одинарний).- підписи під рисунками - Times New Roman, 12 пт., по центру; 
  • для набору формул використовувати редактор формул Microsoft Equation 3.0; формули по центру;  нумерація формул – по правому краю;  
  • розміри формул: Звичайний - 12 пт.; Крупний індекс - 7 пт.; Малий індекс - 5 пт.; Крупний символ -  18 пт.; Малий символ - 12 пт.; 
  • список літератури оформлюється у відповідності до вимог ДАК (Бюлетень ВАК України №3, 2008. Стор. 9-13).

Збірник праць конференції з тезами буде виданий у електронному вигляді.

2)   СТАТТЮ (Ст_Автор,_Співавтор.doc), підготовлену згідно вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. і  оформлену згідно «Правил  оформлення  статті».  Текст статті -  до 5-6 повних сторінок;

3)  сканкопію РЕЦЕНЗІЇ (Рец_Автор,_Співавтор.*) провідного фахівця відносно наукового рівня статті;

4)  сканкопію КВІТАНЦІЇ (Кв_Автор,_Співавтор.*) про оплату організаційного внеску на видання збірника праць конференції та інше;

5)    ЗАЯВКУ на кожного учасника окремо (З_Прізвище_Ініціали.doc):


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В МКММ_2018

Прізвище, Ім’я, По батькові

                                                                    

Науковий ступінь, вчене звання


Місце роботи, посада


Номер та адреса відділення  «Нової пошти»

 для отримання матеріалів конференції


Мобільний  телефон


e-mail


     Увага! При відправленні листа у полі “Тема” обов’язково вкажіть “МКММ_2018”.

Організаційний внесок на видання праць конференції складає 550 грн. (з кожної статті). Для зарубіжних учасників організаційний внесок еквівалентний 30 доларам у національній валюті України (гривнях) на момент сплати. Кожна  додаткова сторінка більше 6 (шести) сторінок  сплачується окремо – 30 гривень за сторінку.  Звертаємо Вашу увагу, що статті будуть опубліковані тільки після сплати оргвнеску.

Реквізити для сплати оргвнеску:

Одержувач: ФЛП Зуб П.М.; Рахунок: 26000002326364  у АТ "ОТП БАНК", м. Київ; МФО: 300528; ОКПО: 2811004175. Призначення: Прізвище Ініціали, Оргвнесок МКММ_2018.

bd4dd58116e72c7738418a1ea5c14d90d39c54af.jpg------------137ss.jpg

                                     

                                                              Місце проведення конференції